Organizaţie profesională Care sunt deosebirile între organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor şi sindicatele poliţiştilor? Cum a apărut organizaţia profesională şi ce obiective şi atribuţii are aceasta? Care sunt reglementarile cu incidenţă în cercetarea dis- ciplinară a poliţiştilor? Care este procedura de ocupare a posturilor după reorganizarea M.A.I. şi cum se face departajarea celor puşi la dispoziţie? În vederea îndeplinirii scopului pentru  care a fost înfiinţat, Corpul Naţional  al Poliţiştilor colaborează cu: Parteneri Anunţuri / Comunicate / Informări Turism Transparenţă decizională Programul “CNP sprijină pregă- tirea profesională a poliţiştilor”: Cursuri propuse pentru 2014  Sinteză cursuri 2013    Seria I    Seria a II-a    Seria a III-a    Seria a IV-a    Seria a V-a  Pregătire profesională Strategia C.N.P. 2013-2016 Scurtă istorie şi perspective Prezentarea organizaţiei